123

 

 
 

นิทรรศการภาพถ่ายโบราณสยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน

15 December 2557 etc_admin 1460 Views

signature

อนุสนธิจากการจัดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณที่เป็นผลงานของนายจอห์น ทอมสัน (พ.ศ. 2380-พ.ศ. 2464) ช่างภาพชาวอังกฤษที่เดินทางเข้ามายังอุษาคเนย์ โดยคณะทำงานฯ ได้นำผลงานของเขาไปจัด แสดงในหอศิลป์ประเทศต่างๆ หลายแห่ง เช่น ไอร์แลนด์ สก็อตแลนด์ สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง เป็นต้น โดยในแต่ละประเทศก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมา ได้จัดแสดงภาพถ่ายที่เกี่ยวกับประเทศจีนเท่านั้นและโดยที่นายจอห์น ทอมสันได้มีโอกาส ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 และใช้เวลาอยู่ในพระนครและจังหวัดใกล้เคียง เป็นเวลาหลายเดือน จึงได้สร้างผลงานด้านการถ่ายภาพบุคคลสำคัญ ชาวบ้าน บ้านเมือง ทิวทัศน์ เป็นต้น

โดยสิ่งทีสำคัญที่สุด คือ เขาเป็นช่างภาพคนแรกที่ได้รับพระบรมราขานุญาตให้เข้าถ่ายภาพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมมหาราชวังและพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นๆ อีกหลายพระองค์ ทางคณะทำงานฯ จึงเห็นสมควรที่จะจัดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณผลงานของนายจอห์น ทอมสันขึ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ที่จะเสด็จพระราชดำเนิน มาเป็นองค์ประธานเปิดงานดังกล่าวนี้ในเวลา 15.00 น. ดังรายละเอียดโครงการที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว โดยที่พระองค์ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรต้นฉบับฟิลม์กระจกที่เก็บรักษาอยู่สถาบันเวลคัม ในกรุงลอนดอนเมื่อหลายปีที่แล้ว นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพต้นฉบับมาจัดแสดง โดยแต่ละภาพจะมีการอัดขยายภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 1 เมตรเพื่อ ให้เห็นรายละเอียดของภาพโบราณนี้อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน อนึ่ง ปีหน้า พ.ศ. 2558 จะเป็นโอกาสครบรอบ 150 ปีในการเข้ามาเมืองไทยของนายจอห์น ทอมสันและเป็นวโรกาสในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนม์ 5 รอบอีกด้วย

เรื่องอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

Menu