123

 

 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานนิทรรศการจำลองอาคารแสดงประเทศไทย

15 December 2557 etc_admin 790 Views

No_1_งานนิทรรศการจำลองอาคารแสดงประเทศไทย ใ  นงานมหกรรมโลก The Universal Exhibition Mil ano_2015,_Italy

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานนิทรรศการจำลองอาคารแสดงประเทศไทย ในงานมหกรรมโลก The Universal Exhibition Milano 2015, Italy เพื่อเชิญชวนให้คนไทยได้ร่วมสัมผัสความภาคภูมิใจงานมหกรรมโลก Expo Milano 2015, Italy โดยได้จำลองนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย หรือ Thailand Pavilion ทั้งนี้เพื่อแสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่าประเทศไทย  มีความพร้อมในการผลิตอาหารเลี้ยงดูชาวโลกได้อย่างยั่งยืน โดยงานนี้ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2557 ณ สกายฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ตลอดเวลาของการจัดงานนิทรรศการจำลองอาคารแสดงประเทศไทย ทั้ง 3 วัน ประชาชนได้ร่วมเข้าชมนิทรรศการอย่างเนืองแน่นกว่า 5,000 คน

การนำเสนอนิทรรศการอยู่ภายใต้อาคารแสดงประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอ โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์ นำรูปลักษณ์ “งอบ” “พญานาค” และ “ฐานเจดีย์” มาเป็นองค์ประกอบในสถาปัตยกรรม อีกทั้งมีการแสดงในเรื่องของการผลิตข้าว วัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าว ความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติของไทย ในโซน “สุวรรณภูมิ” (Golden Land) รวมทั้งการผลิตอาหารที่มีความทันสมัยปลอดภัยในโซน “ครัวไทยสู่ครัวโลก” (Kitchen to the World) พร้อมร่วมประทับใจ         ในเรื่องความสำคัญของโครงการเกษตรที่พระองค์ดูแลให้ชาวไทยกับโซน “กษัตริย์แห่งเกษตร” (King of Agriculture)

โดย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ ได้มาเป็นประธานในงานเพื่อทำพิธีเปิดนิทรรศการจำลองอาคารแสดงประเทศไทย ในงานมหกรรมโลก The Universal Exhibition Milano 2015, Italy ด้วยการใช้เคียว เกี่ยวข้าวบนแท่นจำลองเพื่อเปิดงานในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวบนเวทีว่า “การร่วมงานครั้งนี้เป็นงานมหกรรมโลกที่แสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยที่มียาวนานกว่า 140 ปี ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอิตาลี รวมถึงนานาประเทศที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยนิทรรศการของอาคารแสดงประเทศไทย           ซึ่งเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร มีเอกลักษณ์ และความโดดเด่นในเชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และ วิถีชีวิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้คัดเลือกหัวข้อหลักการเข้าร่วมงานในครั้งนี้คือ “Nourishing and Delighting the World : การเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืน” ด้วยพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยาวนาน และศักยภาพ ในการเป็นแหล่งและ “ครัวของโลก” ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ประเทศไทยมุ่งเป้าเป็นการพัฒนาการด้านผลผลิตทางการ “สร้างความสุขให้แก่ชาวโลก” กระบวนการผลิตอาหาร ที่มีคุณภาพสูงในทุกขั้นตอน รวมทั้งการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทย เพื่อสรรค์สร้างผลผลิต “ไทยแลนด์แบรนด์” อาหารเลี้ยงดูผู้คนทั่วโลกซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องศักยภาพในการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานระดับโลกทั้งรสชาติ บรรจุภัณฑ์หีบห่อที่น่าสนใจ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานงานนิทรรศการจำลองอาคารแสดงประเทศไทย  ในงานมหกรรมโลก The Universal

Exhibition Milano 2015, Italy เพื่อจำลองนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย ทดลองระบบการจัดการในด้านต่างๆ เสมือนจริง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการจัดนิทรรศการให้สมบูรณ์ที่สุด ก่อนนำไปแสดงสู่สายตาชาวต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และเพื่อให้คนไทยได้สัมผัสความอลังการระดับโลกก่อนประเทศใดในโลก และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมเชิญชวนคนไทยไปเที่ยวมหกรรมระดับโลก Expo Milano 2015, Italy

ในฐานะตัวแทนคณะผู้จัดงานต่างมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จไปเปิดงานวันชาติไทยในงาน Expo Milano 2015, Italy ซึ่งการเสด็จของพระองค์ในครั้งนี้จะสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับคณะผู้จัดงานทุกคนได้มีพลังในการร่วมกันประกาศศักยภาพ และถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

มิสเตอร์ ฟรานเชสโค ซาเวริโอ นิสิโอ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย… กล่าวว่า “ในนามตัวแทนของสาธารณรัฐอิตาลี มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณที่ประเทศไทยได้ตอบรับที่จะเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015, Italy ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่ลงนามเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และขอบคุณที่ประเทศไทยให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานของอิตาลีอย่างเต็มรูปแบบ และคาดหวังว่าอาคารแสดงประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในอาคารยอดนิยม ที่จะดึงดูดผู้เข้าชมงาน ได้อย่างล้นหลาม และยินดีพร้อมที่จะร่วมประกาศศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยสู่ชาวโลก

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิตาลีนั้น เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์อันดีที่ยาวนานกว่า 140 กว่าปี โดยสนธิสัญญาฉบับแรกที่ลงนามร่วมกันก็คือ สนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพ การพาณิชย์และการเดินเรือ ต่อมาอิตาลีได้แต่งตั้ง กงสุลอิตาลีประจำประเทศไทยในปี พ.ศ. 2429 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิตาลีนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาขัดแย้ง  ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนทั้งในระดับพระราชวงศ์ บุคคลสำคัญอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในวันที่   3 ต.ค. ปีหน้า จะตรงกับวันที่ประเทศไทย และประเทศอิตาลีได้เซ็นสัญญาว่าด้วยมิตรภาพ ครบ 147 ปี ซึ่งทางอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015, Italy ก็ได้จัดงานเนื่องในโอกาสพิเศษนี้ด้วย ในนามตัวแทนของประเทศสาธารณรัฐอิตาลี รู้สึกดีใจ เป็นอย่างมาก และหวังว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

No_3_การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย “ร้อง เล่น เต้  uSDD0yC506TH0sHgu e55LfCytnoytKhxZQg47mn0rm51LfDw8ih0sOo08XNp83SpNLD4cq0p7vD0OC3yOS3wiBFeHBvIE1pbGFubyAyMDE1LCBJ taly

นายสมิตร โอบายะวาทย์ หัวหน้าคณะออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย… กล่าวว่า “ในครั้งนี้ประเทศไทยเอง   ได้สร้างปรากฏการณ์แปลกใหม่อีกครั้งสำหรับอาคารแสดงประเทศไทยที่ได้มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปจากเดิม ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกอาคาร และรูปลักษณ์ภายในอาคารจนสื่ออิตาลีได้ตีพิมพ์และเสนอข่าวอาคารแสดงประเทศไทย ลงหนังสือพิมพ์เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยงานสถาปัตยกรรมจะเป็นสิ่งแรกที่จะสื่อสารกับผู้ชม ดังนั้นในการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทยครั้งนี้  งานสถาปัตยกรรมจะต้องสื่อถึงสิ่งสำคัญ คือ สะท้อนความคิดหลักของงาน ให้มี “ความเป็นไทย” และสะท้อนถึงผู้ผลิตอาหาร อันได้แก่ ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ จึงทำให้เกิดแนวคิดในการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย นับเป็นสถาปัตยกรรมในเชิงสัญลักษณ์  ซึ่งประกอบด้วย

  1. แรงบันดาลใจจาก “งอบ” สัญลักษณ์แห่งวิถีการเกษตร อัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย “งอบ” เป็นสัญลักษณ์แทนผู้ผลิตอาหาร ไม่ว่าจะเป็นชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่น สู่รุ่น และยังนิยมใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน เป็นนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกับชาติใดในโลก
  2. แรงบันดาลใจจาก “พญานาค” สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ “นาค” เป็นสัญลักษณ์ของน้ำซึ่งสามัญชนทั้งหลาย ใช้ในพิธีกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอย่างแพร่หลายที่สุด ที่เห็นได้ชัด คือการคำนึงถึงพฤติกรรมของธาตุน้ำหรือพญานาคอยู่เสมอ ตลอดจนคำนึงถึงสิ่งที่จะต้องกระทำเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งก่อขึ้นโดยธาตุน้ำ นาค เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ ในการทำการเกษตร มีพิธีซึ่งเกี่ยวกับน้ำมากมาย และทุกครั้ง ที่เป็นพิธีกรรมสำคัญ พระเจ้าแผ่นดินจะทรงทำหน้าที่เปรียบเสมือนพระวิษณุ  หรือพระอินทร์ปราบพญานาค
  3. แรงบันดาลใจจาก “ฐานเจดีย์” สัญลักษณ์แห่งความศรัทธา รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ที่มี     แบบแผน แต่นำมาใช้รูปแบบที่ลดทอนรายละเอียด แต่ยังคงรูปแบบในเชิงสัญลักษณ์

ในฐานะตัวแทนผู้ออกแบบฯ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารแสดงประเทศไทยจะประสบความสำเร็จและสามารถดึงดูดทั้งชาวอิตาลี และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้าเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทยอย่างไม่ขาดสาย และ ทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักถึงความงดงามของสถาปัตย์กรรมไทยในอีกมิติ”

นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ตัวแทนกิจกรรมร่วมค้า เวิร์คไร้ท์… กล่าวว่า “ทางกิจการร่วมค้า เวิร์คไร้ท์ ซึ่งเป็นการผนึกกำลังร่วมกันสร้างสรรค์งานระดับเวิร์ดคลาสระหว่าง “บริษัทเวิร์คพอยท์ จำกัด (มหาชน)” ผู้ผลิตคอนเทนต์ทางทีวีอันดับหนึ่งของประเทศไทย และ “บริษัทไรท์แมน จำกัด” ผู้ผลิตงานอีเว้นท์ และเอ็กซิบิชั่นระดับแถวหน้าของเมืองไทย ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินโครงการนี้ และได้นำแนวความคิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาประมวลออกมาเป็นนิทรรศการ 5 โซน แต่งานในวันนี้เราได้หยิบยกเพียง 3 โซนที่มีความโดดเด่นที่สุดมาจำลองนิทรรศการเสมือนจริง ได้แก่  Hall A สุวรรณภูมิ, Hall B ครัวไทยสู่ครัวโลก, Hall C กษัตริย์แห่งเกษตร

ด้านความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทย ท่านสามารถรับชมได้ที่บอร์ดตรงข้ามเวทีบริเวณทางออกห้องนิทรรศการในโซนสุดท้ายนี้ และอีกช่องทางจากทาง Fanpage และ Website ของ Thailand Pavilion Expo 2015 ในส่วนของ Thailand Ambassador เจ้าหน้าที่นิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย เราก็ได้ทำการคัดเลือกอย่างเข้มข้น จนได้ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่เรียกได้ว่าเป็นหัวกะทิเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศไปร่วมประกาศความภูมิใจ และศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก ซึ่งวันนี้น้องๆ เหล่านี้ก็ได้มาทดสอบปฎิบัตงานจริง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด ก่อนไปปฎิบัตงานจริงที่ประเทศอิตาลี และส่วนทีมงาน   ในภาคส่วนอื่นๆ ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทำการบ้านกันอย่างหนักเพื่อให้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเนรมิตอาคารประเทศไทยให้ยิ่งใหญ่อลังการ ให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของคนไทยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลก

ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานจำลองนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย Thailand Pavilion ที่ได้จัดขึ้นนี้ ได้มีการนำเสนอรูปแบบนิทรรศการออกจำนวน 3 HALL ดังนี้

HALL A : สุวรรณภูมิ (Golden Land) ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ของชาวไทย เป็นบ่อเกิดของมรดกทางภูมิปัญญา จากความหลากหลายของทรัพยากรและสภาพแวดล้อม นำเสนอความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย แหล่งวัตถุดิบและอาหารให้ผู้คนทั่วโลก พร้อมชมระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย จนได้ชื่อว่าเป็น “อู่ข้าว อู่น้ำ” หรือฐานการผลิตอาหารที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สมชื่อ “สุวรรณภูมิ” ด้วยเทคนิคการฉายภาพแบบ 360 องศา และเทคนิคการสร้างภาพเสมือนกลางอากาศ พบกับ ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยตั้งแต่ทิวเขา ทุ่งราบจนถึงท้องทะเล

HALL B : ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen to the World) สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยที่ผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีมาตราฐาน เปิดประสบการณ์ใหม่ในทุกขั้นตอนการผลิตอาหารด้วยเทคนิคการฉายภาพบนพื้นผิวรอบทิศทาง พร้อมเทคนิคพิเศษเปิดเผยทุกขั้นตอนของครัวไทยตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การปรุงรส การแปรรูป การเก็บรักษา การถนอมอาหาร และการบรรจุหีบห่อต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีอันทันสมัย กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมาตราฐานระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และวัตถุดิบจากประเทศไทย ประกาศศักยภาพและความพร้อมในการเป็นครัวโลก

HALL C : กษัตริย์แห่งเกษตร (King of Agriculture) ร่วมซาบซึ้งไปกับพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการเกษตรของไทย ด้วยพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน ถ่ายทอดความปลื้มปิติที่ประทับในดวงใจของชาวไทย สู่ทุกดวงใจของ ผู้เข้าชม ผ่านโรงภาพยนตร์ 4 มิติ ที่เรียงร้อยโครงการตามแนวพระราชดำรินับพัน สะท้อนสายพระเนตรอันกว้างไกลในด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นปราชญ์ แห่งดินและน้ำ ทรงงานมากมายเพื่อพสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เคยว่างเว้นกว่า 4,000 โครงการตลอด 60 ปี ที่ทรงครองราชย์ และยังทรงแนะแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ในการดำเนินชีวิตให้พสกนิกรชาวไทย จนทั่วโลกให้การยกย่อง

นับเป็นหนังนิทรรศการที่ถ่ายทอดความมหัศจรรย์ของสินทรัพย์ของแผ่นดินไทยได้อย่างอลังการ ผสมผสานไปกับเทคนิคต่างๆ ที่มาช่วยเติมแต่งการชมนิทรรศการให้สมจริง และถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้แทรกซึมไปในทุกประสาทสัมผัสของผู้ชมอีกทั้งคุณยังได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ที่น่าสนใจอีก 4 การแสดง ได้แก่ การแสดงสีสันผีตาโขน, ส้มตำ PERCUSSION, ประชันเปิงมางคอก และการแสดง มวยไทย ซึ่งจะนำไปแสดงที่ประเทศอิตาลี แต่เรานำมาให้คนไทยได้ชมก่อนใคร เวิร์คพอยท์ขอการันตีคุณภาพความสนุก

สำหรับใครที่พลาดชมงานนิทรรศการจำลองอาคารแสดงประเทศไทย ในงานมหกรรมโลก The Universal Exhibition Milano 2015, Italy ที่เพิ่งจบไป สามารถหาภาพนิทรรศการ และข้อมูลอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน Expo Milano 2015, Italy เพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpavilionexpo2015.com หรือ www.facebook.com/Thailand Pavilion Expo 1025

เรื่องอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

Menu